Det er et leilighetsbygg som gjenstår å selge på Mosvannet Park. Det ligger helt til høyre på østsiden av tomten. Her kommer det 8 nye leiligheter fra 57 m² til 156 m² i bruttoareal. Seks av leilighetene blir gjennomgående sør til nord og tre av disse igjen blir endeleiligheter med utsikt mot øst i tillegg. På toppen kommer det to leiligheter som får hver sin eksklusive takterrasse på ca. 40 m². Følg med, salgsstart blir trolig i uke 48.