I desember 2019 skjer det et skifte rundt Mosvatnet som er av stor betydning for området, særlig på Tjensvollsiden av Mosvatnet. Da flyttes E39 ned i Eiganestunnelen som fører trafikken under bakken mellom Schancheholen og Tasta. Dermed vil trafikkbildet endres dramatisk fra Schancheholen rundt Mosvatnet og ned til Tjensvollkrysset. I et intervju med Stavanger Aftenblad 3. april 2019 sier kommunikasjonsrådgiver i Ryfast-prosjektet, Øyvind Ellingsen at Mesteparten av E39 trafikken i Tjensvollkrysset vil forsvinne. Med det så forsvinner også majoriteten av tungtrafikken i området. Fremtiden er altså grønnere, roligere og tryggere på Mosvannet Park.