Helt siden 9. november 2012, da daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tok det første spadetaket på prosjektet, har det vært en forventning til Eiganestunnelen og Ryfast.

For Mosvannet Park får E-39s forsvinning fra nabolaget og inn i Eiganestunellen, store og gode konsekvenser. I følge Statens Vegvesen blir trafikken på rundt 35.000 kjøretøy flyttet til en bedre og sikrere vei når Eiganestunnelen er ferdig. Det betyr at trafikkbildet forbi Mosvannet Park vil bli vesentlig endret og køene vil etter alt å dømme forsvinne. Alt blir stillere, renere, tryggere og grønnere enn på mange mange år. Den enorme reduksjonen av trafikk og tungtransport vil redusere støynivået betraktelig,  luften vil bli langt renere, det vil bli langt tryggere å ferdes som fotgjenger og dette vakre og frodige området vil trolig bli enda grønnere. Ikke bare det, men fra sin stille vugge på Mosvannet Park er man nå bare ett kjøreminutt unna et splitter nytt og effektivt veisamband for hele distriktet.

Velkommen til en bedre hverdag i Mosvannet Park.