Fasiliteter & Uteområde

Grønnere utsikt får du ikke så nær byen

Gjennom vårt fokus på helheten, sammen med viktige innspill fra markedsundersøkelsen vi hadde blant våre interessenter, så har vi tilrettelagt for gode fasiliteter og rammer vi vet vil være til glede for beboerne i Mosvannet Park.

En viktig faktor i prosjektet har vært å forsterke og utvide de grønne rammene som allerede finnes i området.

Det er utviklet en helhetlig plan for Mosvannet Park med en frodig boligpark med sterk karakter for beboerne. Et mål har vært å skape en grønn og frodig hagefølelse uansett hvilken bolig man bor i. Videre forsterkes parkgatepreget langs Henrik Ibsens gate og totalt sett utvides grønnstrukturen rundt Mosvatnet. Så enten du sitter i din nye leilighet og ser ut, nyter godt vær i hagen eller kommer gående hjem, så vil du ha en klar opplevelse av det frodige og grønne.

Byhusene er omkranset av et flott hage- og parkanlegg og får i tillegg sin egen avskjermede hage. Gode solforhold er også en viktig faktor som er tatt hensyn til, og som bidrar til at Mosvannet Park er et svært godt sted å slå rot.

Selskapslokale og fellesstue

Av og til er det greit å kunne invitere større og bredere enn man gjør ellers i hverdagen. Kanskje er det et rundt år eller en annen begivenhet som skal markeres. Da er det et selskapslokale tilgjengelig for beboerne. Lokalet vil ellers fungere som en fellesstue hvor man kan treffe på naboen for en drøs eller lese litt.

Trimrom

Mosvannet Park vil også tilby et eget trimrom til bruk for sine beboere. Dette kan være et godt sted å starte dagen, eller et godt supplement til de mange deilige gåturene du kan ta i nabolaget. Viktigheten av å styrke kroppen er stadig viktigere i en tid da stadig mer skjer mens vi sitter og ser på. Mosvannet Park gir det flotte muligheter til bevegelse og trening, ute og inne.

Gjestehybler

I første byggetrinn kommer det 4 gjestehybler som er til disposisjon for beboere som får gjester og trenger ekstra sengeplass. Her kan du tilby gjester et deilig og romslig krypinn med det meste de måtte trenge – som å bo på hotell.

Kjellerparkering & bod

I lukket anlegg i kjelleren finner du din egen parkeringsplass og en romslig bod. Parkeringsanlegget blir tilrettelagt for El-bil lading, og egen ladestasjon er tilvalg du gjør i kjøpsprosessen. Det vil også være mulighet for å kjøpe bolig uten parkeringsplass, hør med megler for nærmere informasjon om dette.